ŧħɇ 𝕮𝖚𝖗𝖘𝖊𝖉 sħȺmȺn

14 6385 Share
Description:

Ⱥnđ Ɨ wɨłł ɍɇmɇmƀɇɍ ɏøᵾɍ nȺmɇ Ⱥnđ fȺȼɇ
øn ŧħɇ đȺɏ ɏøᵾ Ⱥɍɇ ɉᵾđǥɇđ ƀɏ ŧħɇ fᵾnħøᵾsɇ ȼȺsŧ
Ⱥnđ Ɨ wɨłł ɍɇɉøɨȼɇ ɨn ɏøᵾɍ fȺłł fɍøm ǥɍȺȼɇ
wɨŧħ Ⱥ ȼȺnɇ ŧø ŧħɇ sꝁɏ, łɨꝁɇ, “nønɇ sħȺłł ᵽȺss"
-
this is first official collaboration between 𝐊𝐚𝐭𝐞 the 𝕮𝖚𝖗𝖘𝖊𝖉 and jrdsctt (i am pretty sure it will … (read more)

Ⱥnđ Ɨ wɨłł ɍɇmɇmƀɇɍ ɏøᵾɍ nȺmɇ Ⱥnđ fȺȼɇ
øn ŧħɇ đȺɏ ɏøᵾ Ⱥɍɇ ɉᵾđǥɇđ ƀɏ ŧħɇ fᵾnħøᵾsɇ ȼȺsŧ
Ⱥnđ Ɨ wɨłł ɍɇɉøɨȼɇ ɨn ɏøᵾɍ fȺłł fɍøm ǥɍȺȼɇ
wɨŧħ Ⱥ ȼȺnɇ ŧø ŧħɇ sꝁɏ, łɨꝁɇ, “nønɇ sħȺłł ᵽȺss"
-
this is first official collaboration between 𝐊𝐚𝐭𝐞 the 𝕮𝖚𝖗𝖘𝖊𝖉 and jrdsctt (i am pretty sure it will not be the last). you can find more of Kate's amazing work on her website (also follow her on ig and twitter (also linked on her website)): https://katethecursed.com/
-
nønɇ sħȺłł ᵽȺss


Additional Details:
  • 3024 x 4032 px, PNG (29.1 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?

Comments

thor
2021/08/24

Great artwork ! 🔥🔥🔥

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/24

Thank you friend!

REPLY
Diana Coatu
2021/08/24

Love it !

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/24

Thank you so much!

REPLY
Peyman Naderi
2021/08/23

Amazing dear!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/23

Thank you!

REPLY
Majid Hojati
2021/08/20

How great
good luck

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/20

Thank you!

REPLY

Congrats, love it 😍

REPLY

If you aren't considering buying this you're slow on the uptake.

REPLY
Ethereal Zephyr
(owner)
2021/08/23

Present Me thanks Past Slaughtermelon for this Investment Advice

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/03/30

hahaha thanks dude. You are too kind. And too persuasive... maybe I should pick one up?

REPLY
Cyber Shakti
2021/03/30

Woah!!!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/03/30

Thanks friend!

REPLY