Day 6: ŧħɇ ƀɇȼømɨnǥ (animate)

Reserve Price: Ξ0.4 ($942.54)
20 573 Share
Description:

ŧħɇ mɇ ŧħȺŧ ɏøᵾ ꝁnøw
ħɇ ᵾsɇđ ŧø ħȺvɇ fɇɇłɨnǥs ƀᵾŧ ŧħɇ ƀłøøđ ħȺs sŧøᵽᵽɇđ ᵽᵾmᵽɨnǥ Ⱥnđ ħɇ ɨs łɇfŧ ŧø đɇȼȺɏ
ŧħɇ mɇ ŧħȺŧ ɏøᵾ ꝁnøw ɨs nøw mȺđɇ ᵾᵽ øf wɨɍɇs Ⱥnđ ɇvɇn wħɇn ɨ'm ɍɨǥħŧ wɨŧħ ɏøᵾ ɨ'm sø fȺɍ ȺwȺɏ


Additional Details:
  • 1440 x 2160 px, QuickTime (76.5 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?
  • You're purchasing the full non-commercial rights to this creation. Learn more.
  • All sales are final.

Comments

testament131
2021/05/09

Happy Birthday and thanks for the hard work you put in on here...

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/09

Thank you very much!

REPLY

Happy Birthday buddy!! This is awesome

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/08

Thanks bro!

REPLY

Happy Birthday, Jarid!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/08

Thanks Ann!

REPLY
rayzyn
2021/04/13

cool

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/04/14

Thanks!

REPLY
Kenny Flaten
2021/04/13

fire

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/04/13

uwu

REPLY
hairofmedusa
2021/04/13

So cool

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/04/13

Thank you :)

REPLY
Forlenza
2021/04/12

Love it!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/04/12

Thank you so much!

REPLY
Isaria
2021/04/12

❤️❤️❤️

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/04/12

Thank you!

REPLY
Alverta Daniel
2021/04/12

Wow this piece is gorgeous

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/04/12

Thank you so much!

REPLY

Wonderful creation dear Jarid, my always admiration!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/04/12

thank you so much Norma!

REPLY
Reserve Price: Ξ0.4 ($942.54)