Day 1: ŧħɇ ǥɍɇȺŧ ƀɇłøw (animate)

Ξ 0.2 ($518.74)
8 108 Share
Description:

øȼɇȺn ᵽᵾłłs mɇ ȼłøsɇ
Ⱥnđ wħɨsᵽɇɍs ɨn mɏ ɇȺɍ
ŧħɇ đɇsŧɨnɏ Ɨ'vɇ ȼħøsɇ
Ⱥłł ƀɇȼømɨnǥ ȼłɇȺɍ
ŧħɇ ȼᵾɍɍɇnŧs ħȺvɇ ŧħɇɨɍ sȺɏ
ŧħɇ ŧɨmɇ ɨs đɍȺwɨnǥ nɇȺɍ
wȺsħɇs mɇ ȺwȺɏ
mȺꝁɇs mɇ đɨsȺᵽᵽɇȺɍ

Ⱥnđ Ɨ đɇsȼɇnđ fɍøm ǥɍȺȼɇ
ɨn Ⱥɍms øf ᵾnđɇɍŧøw
ɨ wɨłł ŧȺꝁɇ mɏ ᵽłȺȼɇ
ɨn ŧħɇ ǥɍɇȺŧ ƀɇłøw


Additional Details:
  • 2160 x 2688 px, QuickTime (143.3 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?
  • You're purchasing the full non-commercial rights to this creation. Learn more.
  • All sales are final.

Comments

Shivansh Rawat
2021/06/10

So lovely motion

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/10

Thanks dude!

REPLY
hairofmedusa
2021/06/09

very cool Jarid ! congrats

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/09

Thank you friend!

REPLY
Kenny Flaten
2021/06/09

love love love

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/09

no u no u no u uwu

REPLY

love this one

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/08

Thank you friend!

REPLY
Ξ 0.2 ($518.74)