ƀȺɍǥȺɨnɨnǥ

10 30698 Share
Description:

: Ⱥn Ⱥǥɍɇɇmɇnŧ ƀɇŧwɇɇn ᵽȺɍŧɨɇs sɇŧŧłɨnǥ wħȺŧ ɇȺȼħ ǥɨvɇs øɍ ɍɇȼɇɨvɇs ɨn Ⱥ ŧɍȺnsȺȼŧɨøn ƀɇŧwɇɇn ŧħɇm øɍ wħȺŧ ȼøᵾɍsɇ øf Ⱥȼŧɨøn øɍ ᵽøłɨȼɏ ɇȺȼħ ᵽᵾɍsᵾɇs ɨn ɍɇsᵽɇȼŧ ŧø ŧħɇ øŧħɇɍ


Additional Details:
  • 4714 x 6000 px, PNG (70.0 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?

Comments

EdurneNaia
2022/10/24

Awesome 💜

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/10/25

Thank you!

REPLY
Isidora Axis
2022/09/02

great piece!!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/09/03

Thank you!

REPLY
Patric Ortmann
2022/09/02

Love that one! Congrats on that awesome Drop buddy

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/09/02

Thank you my friend!

REPLY
anJoani
2022/09/02

Your art is sooo addictive, each piece, they are all to die for. Your color choices, textures and compositions are exquisite. I will own one of them for sure. 😎

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/09/02

thank you so much!

REPLY
Madolf D
2022/09/01

🖤💥

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/09/01

❤️

REPLY